Bon Appetit
lekker & gezond eten

Hersenspinsels en overpeinzingen

Het einde van het jaar 2012 is in zicht en het was een bewogen jaar, zeker wat de dietetiek betreft. Het aantal patiënten dat een diëtist bezocht is 50% afgenomen. De terugloop was het directe gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van minister Schippers en het beleid van de zorgverzekeraars om dieetadvisering onvoldoende op te nemen in de aanvullende verzekering. Door dieetadvisering uit het basispakket te schrappen, werd voor velen de drempel te hoog. Het lastige is steeds, dat eten zo gewoon is, dat men het zelf wel denkt te weten, maar dit valt in de praktijk altijd tegen, anders was niet 55% van de bevolking te zwaar. Dit merken ook de diabetes verpleegkundigen, praktijk ondersteuners en huisartsen.

Dieetadvisering levert maatschappij € 2,3 miljard op

Behandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten (DMII, CVRM) levert maatschappelijke baten op van ruim € 2,3 miljard over een periode van 5 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Voor elke euro, die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten, krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Lucy Kok, onderzoeker SEO: “Deze bedragen zijn bijzonder. In andere kosten-batenanalyses uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek levert één euro besteed aan een (medische) interventie ca.€ 4,- op. De besparing op de uitgaven aan zorgkosten zijn het gevolg van toenemende gezondheid, waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever van de patiënt heeft baat bij een gezondere werknemer: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk. Uit de uitgevoerde studie blijkt bovendien dat méér consulten bij de diëtist leiden tot grotere effecten in termen van gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk, dat ook de besparing op de zorgkosten groter is, wanneer patiënten intensiever worden begeleid door de diëtist.

Patiënt realiseert zich te weinig, dat klachten samenhangen met gewicht en eten

Een groot deel van de baten bestaat uit gezondheidswinst voor de patiënt. Door een grotere gezondheid neemt zijn kwaliteit van leven toe en dit wordt hoog gewaardeerd, maar patiënten realiseren zich bij aanvang van de behandeling vaak niet welke klachten samen-hangen met hun overgewicht. Ze denken, dat klachten als vermoeidheid, slaapstoornissen en weinig energie, niet met voeding op te lossen zijn. Pas aan het einde van de behandeling kan de patiënt aangeven wat hij aan de behandeling heeft gehad.

Diëtetiek 3 uur terug in basisverzekering buiten ketenzorg

Het bovengenoemde SEO onderzoek heeft bijgedragen aan het besluit om dieetadvisering in 2013 weer in de basisverzekering op te nemen. Deze 3 uur gelden voor iedereen en vallen buiten de ketenzorg DMII, CVRM en COPD. Een adequate vergoeding haalt drempels weg voor die patiënten die overgewicht met comorbiditeit onder professionele begeleiding willen aanpakken. Ook voor zorgverzekeraars liggen hier kansen om de investering in een adequate vergoeding in de aanvullende verzekering terug te verdienen. Dit geldt ook voor werkgevers: een gezond aanbod in de bedrijfskantine werkt.

Weight Watchers misleidend over rol diëtist

Alsof de maatregel van de minister nog niet genoeg was, kreeg de dietetiek ook nog eens forse kritiek van de WW. Zij verstuurden onlangs een persbericht met de titel: Onafhankelijke studie gepubliceerd in het British Medical Journal concludeert: “WW beter en goedkoper dan reguliere zorg”. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Birmingham en gepubliceerd in het British Medical Journal. Uit het onderzoek blijkt dat van de zes afslankmethodes die geëvalueerd werden in het onderzoek, de patiënten die WW volgden het grootste gewichtsverlies hadden, zowel aan het einde van de testperiode (12 weken) als na een jaar. Onder deze afslankmethodes zou ook een groepsprogramma onder begeleiding van diëtisten vallen. Uit de bijlagen blijkt echter, dat het hier gaat om hulpverleners die zijn opgeleid door een team diëtisten en dat de behandeling dus niet door diëtisten zelf gedaan. Over de omvang en duur van het opleidingsprogramma werd geen informatie verstrekt.

Betere resultaten door diëtist

Uit cijfers van het Landelijk Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ) uit 2010, blijkt dat de behandeling door de diëtist effectiever is dan die van WW. Uit de rapportage bleek, dat bij 80% van de volwassen patiënten, die bij aanvang van de behandeling gemiddeld een BMI hadden van 32, de BMI gedurende de diëtistische behandeling met 1,3 kg/m2 daalde. Uit de bijlagen van het persbericht bleek, dat 46% van de deelnemers aan WW een daling van 1,17 kg/m2 bereikten. Dit betekent een gewichtsverlies van 3,46 kg bij WW ten opzichte van 5 kilo bij diëtisten. Diëtisten behalen dus betere resultaten dan WW: patiënten vallen bij de diëtist meer af en de patiëntengroep is groter. De NVD maakt bovendien bezwaar tegen de manier waarop de diëtist wordt neergezet door de WW. Het gaat niet om een groeps-behandeling door diëtisten, maar door hulpverleners die zijn opgeleid door een diëtist.

Eind december 3,5 kg zwaarder

Alle waarschuwingen over obesitas ten spijt, ondanks alle voorlichting over gezond eten, komen Nederlanders in december vele kilo’s aan. Ruim 1/3 komt in de feestmaand gemiddeld 3,5 kg aan. December met alle feestdagen staat nog steeds synoniem voor veel eten en lekker snoepen. Volgens onderzoek geeft ruim 60% van de mensen toe aan de december snoeperijen. Voor 52,9% van de mensen is O-N zonder oliebollen ondenkbaar.

Goedkope snoeperijen

Betrekkelijk goedkope snoeperijen zitten vol suikers en foute goedkope vetten. Transvetzuren zijn slechter dan roomboter, het zijn afvalvetten die gebruikt worden voor fabrieksgebak. Waarom zou je dat willen? Het sinterklaas- en kerstseizoen begint steeds vroeger, daarom eten we langer van deze super slechte 'dikmakers'. Wie neemt er niet stiekem al vanaf september speculaasjes en kruidnootjes? Wie denkt niet regelmatig: ’Ach, voor déze keer, het moet kunnen’. Maar……….het kan NIET. Kerstmis feest van bewustwording

Laat kerstmis weer het feest van bezinning en bewustwording zijn. Geniet, maar eet en drink met mate. Kies voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Eet natuurlijk, smakelijk en gerust, maar kies bewust!


<< TERUG PRINT >>