Bon Appetit
lekker & gezond eten

Overheid moet centrale rol spelen in behandeling overgewicht

De wereldwijde obesitas-epidemie neemt onrustbarende vormen aan en het lijkt alsof alle overheden huiveren om een centrale rol te spelen. Aan overleggen, vergaderingen, werkgroepen, initiatieven, studies en onderzoeksresultaten geen gebrek, maar de politiek zwijgt in alle talen en dat terwijl obesitas inmiddels een wereldwijde epidemie aan het worden is. De campagnes die wel van de grond zijn gekomen, zijn inadequaat om ziekelijk overgewicht een halt toe te roepen en worden niet meer vergoed. Gezondheid is immers ieders eigen verantwoordelijkheid volgens de minister. Zij vergeet alleen, dat veel mensen die verantwoordelijkheid al lang niet meer zelf kunnen nemen omdat ze te ziek zijn of geen handvatten en kennis hebben om dit varkentje zelf te wassen.

Globesitas

In de afgelopen dertig jaar is het aantal mensen met een te hoog BMI flink gestegen. Dit geldt voor zowel rijke als arme landen en werkt door in alle lagen van de wereldbevolking. Obesitas is een probleem van wereldformaat. In Nederland heeft 50% van de bevolking overgewicht, waarvan 10% obees. België kampt 20-30% van de bevolking met obesitas. In de Verenigde Staten, heeft een baby twee kansen op drie om als volwassene zwaarlijvig te worden. China wordt rijker en rijker en daarmee de Chinezen dikker en dikker. 14,7% van de Chinezen hebben overgewicht en 2,6% is ernstig obees. Het is dus niet verrassend dat obesitas in de wereld is uitgeroepen tot een epidemie. Voor het eerst in de geschiedenis is er meer overvoeding met overgewicht dan ondervoeding met ondergewicht. Momenteel komt 5% van de wereldbevolking (7 miljard) in aanmerking voor een Weight Loss Surgery (WSL), dit is een overgewichtoperatie waarbij de maag wordt verkleind en darmen ingekort. Zo kan er niet alleen minder gegeten worden, maar ook worden er minder voedingsstoffen opgenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Verenigde Naties en de lokale regeringen moeten beter samenwerken om gezond eten en meer bewegen te promoten.

Basiseducatie

Voedingsvoorlichting op scholen is een vorm van basiseducatie waar het op dit moment wereldwijd aan ontbreekt. Wie realiseert zich nu dagelijks wat hij in zijn mond stopt en wat er met al dat eten in het maag-darmkanaal gebeurt? Dat eten en bewegen bij elkaar horen snappen de meeste mensen wel, maar hoeveel van het een en hoeveel van het ander nodig is om weer gezond te worden is niet bekend. Het moet toch niet zo ingewikkeld zijn om voeding als onderdeel van de biologielessen op lagere school en later op de middelbare school voor verdieping in te voeren en kooklessen zijn in het algemeen heel gezellig en nuttig. Helaas is het fenomeen kookdocent van de huishoudschool (N12) bijna uitgestorven.

Reclame en voorlichting

Door allerlei voorlichtingscampagnes wordt Nederland langzaam wakker en worden we ons van het probleem bewust. Vermageringdiëten, kuurtjes, pillen en eiwitpoeders zijn populairder dan ooit. Zo ook flitsende fitness-, sportscholen. De TV trakteert ons dagelijks getrakteerd op programma’s waarin dikkerds onder opzwepende begeleiding zweten en ploeteren om af te vallen. De voedingsmiddelenindustrie gebruikt gezondheid als selling-point. Daags worden we overladen met reclame over gezonde voeding, alleen is reclame om de verkoop te stimuleren. Dit is totaal iets anders dan voorlichting over gezonde voeding, zaken die in Nederland bedrieglijk door elkaar lopen en die de consument danig in verwarring kunnen brengen.

Maar …………hoe succesvol zijn we? Diëten mislukken doorgaans, omdat mensen niet begrijpen waarom iets moet of juist niet. Vrijwel niemand houdt het fitnessen langer dan een paar weken vol. Zelfs kookprogramma’s, Masterchef, Simple Cooking, Topchefs gaan vervelen. Reclames over afvallen en gewichtreductie gaan na enkele weken in februari irriteren en de voedingsmiddelenindustrie gaat in maart gewoon door met de misleidende reclame. Een miljard euro lobbygeld spendeerde die industrie onlangs om tegen te houden dat in de supermarkt met kleurtjes zou worden aangegeven welke levensmiddelen gezond en welke ongezond zijn. Marketing restricties en meer belasting hebben hun nut al bewezen bij de verkoop van sigaretten, zo menen de onderzoekers. Dezelfde strategie zou kunnen werken bij bijvoorbeeld suikerhoudende frisdranken. Frisdrank kan bij overconsumptie niet alleen tot gewichtstoename leiden, maar bij overmatig gebruik ook het risico op bijvoorbeeld diabetes type 2 verhogen.

Gezondheidsrisico's beperken

Kunnen we zelf hier iets aan doen? Ja zeker, daar zijn geen dure medicijnen of ingewikkelde therapieën voor nodig; aanpassing van de dagelijkse voeding en beweging kunnen deze ontregeling weer volledig normaliseren! Dit is geen eenvoudige opdracht, goede uitleg , motivatie en begeleiding is een voorwaarde.

De diëtist is bij uitstek de professional die al deze vaardigheden om deze begeleiding te geven in zich heeft, goed opgeleid zowel op medisch psychologisch als praktisch gebied en laat deze dienst nu juist door de minister uit de basisvoorziening zijn wegbezuinigd!? Maar………..Het vereist enorme zelfbeheersing en wilskracht om beter en gezonder te leven. Velen kunnen dit niet opbrengen. Steeds weer gaan we door de knieën voor de verleiding van al dat lekkere eten. Om met Paulus te spreken: De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. We willen het goede en doen het niet, maar wat we niet willen, het slechte, dàt doen we.

Overheidsmaatregelen

Overheidsoptreden, veel strenger dan nu, zijn meer noodzakelijk dan ooit. Helaas hier mee is de politiek van Mw. Schippers het niet eens. Zij vindt als rechtgeaarde liberaal, dat de overheid niet mag ingrijpen in het eetpatroon. Want vrijheid is ook vrijheid om te kunnen eten wat je wilt. Waar de minister aan voorbij gaat is het feit, dat obesitas komt door verslavingsgedrag en om van een eet-, zoet-, chips of drankverslaving af te komen is het ingrijpen van de overheid nodig. De visie van de minister is er een van de korte termijn, want de problemen worden op den duur alleen maar groter en duurder. De helft van de 15 jarige kinderen met een BMI > 30 wordt niet ouder dan 50 jaar en is daarvan 25 jaar ziek. Daarom is het onbegrijpelijk dat de minister per 1-1-2012 draconische bezuinigingsmaatregelen heeft getroffen in het budget van de dieetadvisering. Deze maatregel treft direct een zeer grote groep kwetsbare patiënten, waarvoor de dieetadvisering bittere noodzaak is. Voor een groot deel van deze mensen wordt de dieetadvisering onbereikbaar. Blijkbaar tellen mensen met aandoeningen zoals kanker, nierproblemen en voedselallergiën niet mee bij de minister. Kortzichtig, want de zorgkosten voor deze groep zullen exploderen. In plaats hiervan trekt de minister 70 miljoen euro uit voor een oplossing waarvan de effectiviteit zeer te betwijfelen valt.


<< TERUG PRINT >>